Mentorskap

I mån av tid erbjuder jag mentorskap för dig som behöver lite mer individuellt stöd i din träning i att hitta och följa just din inre kompass. Jag har själv haft stor nytta av samtal med personer med erfarenhet inom områden jag är intresserad av, och har – förutom mentorskapet kopplat till Den inre kompassen – också fungerat som ideell mentor för egenföretagare hos Almi och för unga människor med samhällsnyttiga idéer hos Drömmarnas kontor i Växjö. I samtalen använder jag olika tankar och verktyg från mina utbildningar i ACT (Acceptance and Commitment Training), MI (Motiverande Samtal), meditation och mindfulness samt mina egna erfarenheter av att hitta och följa min inre kompass.

Mentorskap

Mitt mentorskap finns i tre olika varianter:

  • Tio träffar (à 1 timme) med koppling till respektive modul i webbkursen Den inre kompassen
  • Fem träffar (à 1 timme) fristående från kursen (men med vissa inslag därifrån)
  • En enstaka träff (à 1-1,5 timme) där du kan bolla dina idéer om vad du vill med mig under en timme (om du sedan skulle välja att gå vidare och boka något av de längre mentorsprogrammen ovan betalar du inget extra för den här träffen utan den räknas helt enkelt som den första träffen i programmet)

Mentorskap

För privatpersoner för den längre varianten är 5000:- (då ingår även allt kursmaterial från Den inre kompassen). Kostnaden för den kortare varianten är 2500:-. Du kan välja att betala  hela avgiften direkt efter första mentorstillfället, eller dela upp betalningen på två tillfällen (hälften direkt, hälften när programmet är avslutat). Enstaka mentorstillfällen kostar 600:-. Om du efter ett enstaka tillfälle vill gå vidare utgör detta inledande samtal det första i ett av de längre programmen. Väljer du att inte gå vidare betalar du bara för det samtalet. Alla priser är inklusive moms. För organisationer som anlitar mig som mentor för en anställd gäller samma priser men exklusive moms, och jag skräddarsyr också upplägg vid behov, om inte det befintliga passar förutsättningarna.

Om du inte bor i Växjötrakten, träffas vi via Skype eller Zoom. Då behöver du tillgång till en dator och (gärna) ett headset/hörlurar med mikrofon.

Här kan du läsa vad några personer som jag har varit mentor för sagt om mentorskapet.

Kontakta mig gärna på maria@inrekompass.nu om du vill veta mer.